What you See is What you Get!

Photobook bìa mềm chỉ với 450k

Đặt hàng ngay!

Profile công ty Kim Đăng 2018

Công ty Kim Đăng là một trong những công ty tư vấn có kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam với đội ngũ chuyên viên tư vấn trong nước và nước ngoài, là những người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc triển khai và tư vấn Lean trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chương trình đào tạo Lean và tư vấn cho những dự án cải tiến liên tục, đặc biệt trong lãnh vực giầy da và may mặc là thế mạnh của Kim Đăng, với mục đích giúp các doanh nghiệp cải thiên hiệu suất sản xuất kinh doanh nhanh chóng nhất.

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018

Profile công ty Kim Đăng 2018