What you See is What you Get!

Photobook bìa mềm chỉ với 450k

Đặt hàng ngay!

Đại lễ Vu Lan Chùa Kỳ Quang 2 năm 2016

Sáng ngày 17/08 (nhằm 15 âm lịch), tại chùa Kỳ Quang II diễn ra lễ hội Vu Lan. Ngày lễ lớn nên khách thập phương và Phật tử tề tụ khá đông từ sáng sớm, chư tăng từ khắp nơi cũng đổ về dự lễ đặt bát,  nhà chùa phải huy động đội dân phòng để duy trì trật tự và an ninh.

Lễ bái Tam Bảo tại Chùa Kỳ Quang 2

Lễ bái Tam Bảo tại Chùa Kỳ Quang 2

Nghe nói năm ngoái có nhiều tăng giả tham dự lễ đạt bát, lợi dục cơ hội để trục lợi, năm nay chùa qui định các tăng lữ có giấy phép mới được vào chùa. Nhiều tăng lữ không có giấy phép phải khất thực trước cổng chùa, vì vậy lễ đặt bát không được đông vui như năm trước.

Khách đi chùa bố thí tiền cho tăng lữ hành khất

Khách đi chùa bố thí tiền cho tăng lữ hành khất

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Kỳ Quang II PL.2560 – DL.2016
– Phật tử tề tựu
– Lễ bái Tam Bảo
– Lễ đặt bát hội chư Tăng
– Lễ Dâng y Kathina
– Phật tử dâng hoa cúng đường
– Đan truyền Tam Quy – Ngũ Giới
– Tụng kinh Vu Lan – Cúng ngọ Phật
– Thọ trai
– Thí thực cô hồn
– Thuyết pháp (HT. Thích Thiện Chiếu)
– Tụng kinh Vu Lan
– Hoàn mãn

Chuẩn bị làm Lễ bái Tam Bảo tại Chùa Kỳ Quang 2

Chuẩn bị làm Lễ bái Tam Bảo tại Chùa Kỳ Quang 2

Lễ bái Tam Bảo tại Chùa Kỳ Quang 2

Lễ bái Tam Bảo tại Chùa Kỳ Quang 2

Phật tư đi chùa ngày lễ Vu Lan

Phật tư đi chùa ngày lễ Vu Lan

Lễ Dâng y Kathina tại Chùa Kỳ Quang 2

Lễ Dâng y Kathina tại Chùa Kỳ Quang 2

Tăng lữ và chú tiểu tại Chùa Kỳ Quang 2

Tăng lữ và chú tiểu tại Chùa Kỳ Quang 2

Đoàn người khiếm thị tham dự lễ Vu Lan

Đoàn người khiếm thị tham dự lễ Vu Lan

Đoàn người khiếm thị bố thí tiền cho tăng lữ khất thực

Đoàn người khiếm thị bố thí tiền cho tăng lữ khất thực